Det nyfödda fölet

Det nyfödda fölet har normalt sugreflex inom en halvtimme, påbörjar resningsförsök inom någon timme och kan dia inom 2 timmar. Det är viktigt att det nyfödda fölet får tillräckligt med råmjölk. Det största upptaget av råmjölk sker de första 12 timmarna. Fölet behöver 1-2 liter för att få tillräckligt med antikroppar för att skydda mot sjukdom. Ha gärna en nappflaska redo och mjölka ur 2 dl och ge fölungen när den har sugreflex och har kommit upp på bröstet. Är fölungen uppe på benen men har svårt att hitta till spenarna kan den få extra energi att leta vidare om den ges 2 dl med nappflaska. Har det gått 8-10 timmar och fölet inte lyckats dia ordentligt, mjölka då ur stoet och ge 2 dl med ca 20 minuters mellanrum så fölet får i sin tillräckliga mängd råmjölk, minst 1 liter, medan den tar upp antikroppar.

Har stoet stått och läckt mjölk innan fölning kan det vara otillräckligt med antikroppar i mjölken. Är man tveksam till om fölet har fått i sig tillräcklig mängd råmjölk kan ett blodprov tas när fölet är 1 dygn för att kontrollera antikroppsmängden s.k. foalcheck.

Normal temperatur de första 4 dygnen är 37,8-38,9 därefter bör de ligga på 38,0-38,5. Hjärtfrekvensen ligger på 100 slag/minut.

Fölet kissar normalt inom 8-10 timmar.

Fölet bajsar mekonium från födsel och upp till 24 timmar.

Kontakta veterinär om den har besvär och krystar utan att få avföring eller har koliksymtom. Mekoniumförstoppning kan vara allvarligt om det inte behandlas i tid.

Kontakta alltid veterinär om den nyfödda fölungen har diarre då det är stor risk att den utvecklar fölsjuka. Kontakta också veterinär om fölungen börjar halta eller blir svullen i ett ben. Det kan också vara ett tecken på fölsjuka med en ledinfektion.

Felställda ben:

Kontakta veterinär om fölet är fött med s.k. ”contracted tendon” d.v.s. att inte kan sträcka benet normalt kotar över eller står på  hovens framsida.

Fölet kan födas med så veka kotor så den inte alls belastar hoven utan går på  kotans baksida. Kontakta veterinär om det inte sker en snabb förbättring och den fortfarande inte har kommit upp på hoven efter ett par dagar eller tidigare om den får sår på kotorna.

Kontakta veterinär och erfaren hovslagare om fölet är sned i kotan och  ingen successiv förbättring ses på 14 dagar. Likaså om den är X-bent och ingen successiv förbättring ses på 4 veckor. Vid allvarliga felställningar måste man naturligtvis börja tidigare. Ju tidigare man påbörjar en korrigering av felaktiga benställningar ju större möjlighet finnas att få fölungen helt korrekt.