Köpa/sälja häst

Råd om köp och försäljning av ridhästar.

Att hitta en ny häst är inte alltid så lätt. Kanske har man provridit häst efter häst och äntligen stämmer allt. Man bara längtar efter att få hem hästen och komma igång att rida och träna. Man vill verkligen inte hitta något fel på hästen som gör att affären inte blir av.

Det bästa är ändå att gå igenom hästen grundligt och besiktiga den på klinik. Det är inte roligt att vara veterinären som hittar fel och avråder från köp och oftast blir såväl köpare som säljare besvikna. Men det är alltid lättare för veterinären att göra en rättvis bedömning om hästen kan visas på klinik med löpargång med ett hårt underlag och där den kan longeras och/eller ridas.

Det är alltid bäst att både köpare och säljare är med, så båda parter dels ser hur undersökningen går till och att båda parter kan ta del av veterinärens bedömning av betydelsen av eventuella fel.

De allra vanligaste orsakerna till problem med våra rid och tävlingshästar är hälta och det är också vid rörelsekontroll och böjprov flest fel visar sig. Det är inte alltid motiverat att gå vidare med en röntgenundersökning. Men det kan alltid vara lättare att bedöma betydelsen av en lindrig böjprovsreaktion om en röntgenundersökning görs av det aktuella benet. Vanligtvis visar hästen en hälta eller stelhet vid böjprov eller har en galla(ökad ledfyllnad) om den har pålagringar i en led. Men det är långt ifrån alltid. En häst med exempelvis pålagringar i kotleder eller spatt i hasleder kan vara helt symtomfri men blir naturligtvis lättare halt om arbetet ökas eller ändras än en häst som är helt normal. Om hästen är symtomfri är vid en veterinärbesiktning, då måste hästen röntgas för att en ledpålagring skall avslöjas. Om hästen har lindriga pålagringar och är symtomfri kan den fungera i fullt arbete men det är alltid lättare om köpare och säljare tillsammans med veterinären kan diskutera hästen användningsområde och betydelsen av eventuella röntgenförändringar. Den röntgenundersökning som man vanligen gör med vuxna ridhästar kallas exportröntgen och innefattar en eller flera röntgenprojektioner på kotled, hov -och kronled, hasled, bakknä och strålben. De är de leder där det är vanligast att hitta pålagringar eller lösa benbitar. För vissa raser är det kanske mer motiverat med andra röntgenbilder. Om en röntgenundersökning görs på en ung häst som inte har arbetat alls så är det i första hand för att utesluta att hästen har lösa benbitar eller andra tillväxtrubbningar.

Vill man som säljare vara säker på att hästen inte reklameras för dolt fel så är det definitivt bäst att röntga hästen. Om ett fel som visar sig efter köp har förelegat vid köpetillfället kan hästen lämnas tillbaka upp till 2 år efter köp. Det är naturligtvis svårare ju längre tid det har gått att veta att exempelvis en pålagring har funnits vid försäljningen.

Många återgångar av köp orsakas av s.k. lösa benbitar. De flesta lösa benbitar orsakas av en tillväxtrubbning, osteochondros, där ledbrosket inte utvecklats normalt. Resultatet blir ett löst benfragment i leden. Dessa sitter vanligtsvis på samma ställe i en led hos alla drabbade hästar. Man har visat att förändringen uppkommer redan hos den mycket unga hästen. Om man vid röntgen hittar en lös benbit i en led på dessa för osteochondros typiska lokalisationer vet man att hästen har haft problemen sedan sitt första levnadsår. Långt ifrån alla hästar får problem av en lös benbit men hur stor risken är beror på storlek på benbiten, vilken led den sitter i och var i leden. Om den lösa benbiten ligger så till i leden att den besvärar hästen kan den oftast opereras bort i de flesta fall med god prognos. Om hästen har varit försäkrad från sina första dagar i livet täcker försäkringsbolagen en operation, om benbiten orsakar hälta och hästen har en veterinärvårdsförsäkring. Men många hästar har haft ett avbrott i sin försäkring och t.ex. importerade hästar har inget skydd. Då är det bra att vid försäljning veta att hästen inte har några lösa benbitar. Om den har det, men benbitarna inte vid försäljningen orsakar hästen något besvär, är det viktigt att köparen känner till det och är medveten om att det är en skada som inte försäkringen täcker. En hältutredning kan kosta mycket pengar och om hästen i framtiden blir halt och hältan kan härledas till en led med lösa benbitar kan djurägaren komma att få stå för hela kostnaden för såväl undersökning som behandling.

När du har hittat din nya häst och den har passerat veterinärbesiktningen utan att veterinären har avrått dig från köp. Tänk då på att det är en stor omställning för en häst med ett nytt stall med nya kamrater i hagen att göra upp med. Ny foderstat och ny bakterieflora i stallet. Ny ryttare och kanske ändrad ridning. Ta det lugnt med din nya häst och låt den anpassa sig successivt så ökar du förutsättningarna för en skadefri häst. Lycka till!