Besiktning

Kliniken utför besiktningar inför köp, försäljning och försäkring. Vid besiktningen gås hela hästen igenom och veterinären tittar på hästens rörelser och böjprov utförs alltid om hästen är 3år eller mer. Hästen longeras på både mjukt och hårt underlag.

Ridprov eller undersökning med Qualisys (objektiv rörelseanalys) görs vid behov.
Önskar du röntgen till besiktningen måste detta meddelas vid tidbokningen.

En besiktning kan också ses som en hälsokontroll som kan göras för att försäkra sig om att hästen är frisk, ex inför tävlingssäsongen.