Hälsokontroller

Normal hälsokontroll / tävlingshäst
 • Rörelsekontroll med böjprov och longering
 • Auskultation av hjärta och lungor
 • Munhåleundersökning
 • Allmän undersökning med palpation av ben och muskler
Utökad hälsokontroller:
 • Inkl. hälsokontroll + blodprov QBC, ASAT, CK (infektionsbild och muskelvärde)
 • Inkl. hälsokontroll + Qualisysanalys
 • Inkl. hälsokontroll + blodprov och Qualisys
Hälsokontroll Senior:
 • Rörelsekontroll och longering
 • Allmänundersökning med palpation av ben och muskler. Auskultation av hjärta och lungor
 • Munhåleundersökning
 • Blodprov QBC, ASAT, GT, Glukos (infektionsbild, muskel-, lever- och glukosvärde)

OBS! Vid eventuell hälta tillkommer kostnad för den fortsatta hältutredningen. Ex, bedövningar och röntgen. Detta sker i mån av tid i samband med hälsokontrollen, annars får ny tid bokas.
Vid behov av tänderna tillkommer kostnad för raspning och eventuell sedering.

Ring för aktuella priser för våra hälsokontroller.