Hälsokontroll

Ridhäst / Tävlingshäst
  • Rörelsekontroll med böjprov och longering
  • Auskultation av hjärta och lungor
  • Munhåleundersökning
  • Allmän undersökning med palpation av ben och muskler

2240kr

Utökad hälsokontroll
  • Inkl. blodprov QBC, ASAT, CK (infektionsbild och muskelvärde)

2975kr

Senior
  • Rörelsekontroll och longering.
  • Allmänundersökning med palpation av ben och muskler. Askultation av hjärta och lungor.
  • Munhåleundersökning.
  • Blodprov QBC, ASAT, GT, Glukos (infektionsbild, muskel-, lever- och glukosvärde).

2310kr

OBS!

Vid eventuell hälta tillkommer kostnad för fortsatt hältutredning, bedövningar och röntgen. Fortsatt hältutredning sker i mån av tid i samband med hälsokontrollen, annars får ny tid bokas.
Vid behov av tandraspning tillkommer kostnad för raspning och eventuell sedering.