Hudutredningar

Vi erbjuder hudutredningar på alla typer av hästar.

Vi undersöker ev. förekomst av ektoparasiter, bakteriella hudsjukomar , svamp, immunmedierade hudsjukdomar, svår behandlad mugg. Många hästar har även problem med allergier.