IRAP

-ett nytt redskap i behandlingen av ledinflammation och hälta.

IRAP är en ny behandlingsmetod som utvecklats med genteknik för att behandla ledinflammation hos häst.

De flesta behandlingar som vanligen används mot ledinflammation hos häst t.ex. kortison och hyaluronsyra s.k. ”tuppkam” behandlar i huvudsak symtomen vid en uppkommen ledinflammation.

Med IRAP går man ett steg längre och hindrar uppkomsten av symtomen.

En av de allra viktigaste inflammationsmediatörerna, d.v.s. ämnen som startar och styr utvecklingen av en ledinflammation, är ett ämne som heter Interleukin 1. Kan detta ämne minskas eller blockeras kan man hindra utvecklingen av en ledinflammation och minska nedbrytning av ledbrosk och andra skadliga effekter i leden.

Ämnet IRAP (det står för Interleukin 1 receptor antagonist protein) konkurrerar med samma receptorer i leden som Interleukin. Om IRAP fäster på receptorerna finns ingen plats för Interleukin och dess skadliga effekter kan blockeras. IRAP stoppar en av sjukdomens huvudorsaker istället för att verka enbart symtomatiskt.

Vi vill rekommendera IRAP till de hästar där vi vet eller starkt kan misstänka att en begynnande broskskada i leden har uppkommit. Till exempel när hästen har pålagringar i leden eller där det vid operation med artroskopi har konstaterats ledbroskskador och begynnande artros.

Behandlingsproceduren börjar med att blod tappas från hästen till en specialbehandlad spruta. Sprutan är preparerad med glaskulor som stimulerar produktionen av antagonistproteinet mot Interleukin. Blodet inkuberas i en värmekammare under ett dygn, därefter centrifugeras den berikade plasman av. Plasman brukar räcka till 4-5 behandlingar. Plasman förvaras i frys och kan sparas. Rekommenderad behandling är minst 3 gånger med en veckas mellanrum. Konvalescenstid bestäms med utgångspunkt från skadans omfattning och hästen användningsområde.

Med denna behandlingsmetod har möjligheterna förbättrats för att kunna minska eller hindra utvecklingen av pålagringar och artros hos hästar som fått en ledinflammation och för att fler hästar blir så återställda att de kan komma tillbaka till full funktion.