Träckprov

Vi har möjlighet på hästavdelningen att utföra träckprovsanalyser på vårt laboratorium. Vi tillhandahåller färdiga provtagningskit som finns att köpa i receptionen.

Vi tittar främst på förekomsten av ägg från de maskar som bekämpas med dagens avmaskningsstrategier, dvs. stora- och lillablodmasken (strongylus/cyothostiminae) samt spolmask (parascaris equorum). Ägg från bandmask (anoplocephala perfoliata) kan framförallt vid riklig förekomst påvisas. För säkrare diagnostik krävs specialundersökning.

Instruktioner för provtagning

  • Ta två till tre träckbollar färsk avföring från boxen och förpacka i en plastpåse.
  • Märk påsen med hästens namn.
  • Kan du inte lämna in provet direkt så lägg det i kylskåp.

När tas träckprov?

Den lämpligaste tiden tidpunkten för träckprov av den friska hästen, är i april-juni innan byte från vinterhage till sommarhage.

Provsvar

Ring för provsvar/rådgivning/recept måndag-fredag kl. 8.30 – 9.00, telefon 0303-33 59 60

Ev. receptarvode kan tillkomma.