Medicinska utredningar

Sjukdomar av medicinsk karaktär  kan inkludera avmagringsproblematik, kolik, njur- och leversjukdomar, sjukdomar från urinorganen , PPID(cushing)/EMS och neurologiska problem m.m.

För att utreda fall som beskrivs ovan används olika typer av undersökningsmetoder som kan inkludera bukultraljud, endoskopier/ gastroskopier, bukpunktat, rektumbiopsier och benmärgsaspirat m.m.