Operation

DSC_0224På vår operationsavdelning utförs mjukdelskirurgi och ortopedisk kirurgi med artroskop (sk. titthålskirurgi).

Operationer som görs är bl.a;

Sårskador

Lösa benbitar

Halsoperationer

Tumöroperationer

Griffelbensfrakturer

Hovoperationer

Kastrationer

Navelbråck

För mer avancerad ortopedisk kirurgi har kliniken ett samarbete med veterinär Bengt Ronéus, kirurg med dipl. EVCS. Han kommer regelbundet till kliniken och opererar.

Ska Din häst ska opereras tänk på följande:

  • Skorna ska vara avtagna, om ej annat överenskommits.
  • Hästen ska vara ren.
  • Om din häst brukar stå med täcke, ta med det.
  • Ta med passet
  • Om du lämnar in hästen samma dag som operationen, ska den inte ha ätit något på morgonen.