Qualisys

Hältutredning blir vetenskap!

Qualisys är ett objektivt mätsystem för att kunna mäta rörelseasymmetrier. Genom att fästa sensorer på huvud, manke och länd så kan infraröda kameror fånga upp din häst rörelse på rakt och böjt spår. Resultatet är ett hjälpmedel i den kliniska vardagen för att utvärdera och analysera rörelseavvikelser i bland annat i samband med hältutredningar.

Vi använder Qualisys närmare dagligen som ett hjälpmedel i både lättare och svårare hältutredningar, för att få ett mått på assymmetrin och på så vis lättare jämföra rörelser före och efter bedövning. Mätsystemet är väldigt sensitivt och det är den kliniska veterinären som avgör om asymmetrins är klinisk relevant. Många hästar är lindrigt asymmetriskas och väl fungerande rid- och tävlingsindivider. Man kan även mäta sin hästs rörelse vid en vanlig hälsokontroll. På detta vis har man bra resultat att jämföra med om hästen en dag får nedsatt prestation.
Veterinärer som är ansvariga för dessa undersökningar; är Lotta Månsby och Marie Patriksson. Ring vår reception, 0303 – 33 59 60.

Läs mer om Qualisys från artikeln i Ridsport