Shockwave

Shockwave/stötvågsbehandling är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad. Vanligtvis sitter skadorna i senor och dess infäste mot skelettet. Först och främst ställs en diagnos av en veterinär så man vet vilken vävnad som är orsaken till smärtan och var i den vävnaden skadan sitter. Därefter så väljs en optimal behandlingsmängd.