En hösthälsning

Hösten är här med besked och det är influensatider för både hästar och människor.

Nyligen har det uppmärksammats tre fall av influensa i landet och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, rekommenderar att se över hästens skydd mot hästinfluensa.

Hästinfluensa är en akut virussjukdom som angriper luftvägarna. Sjukdomen är mycket smittsam och sprids via aerosoler i luften och kan spridas upp till 50 meter. Inkubationstiden är 1-3 dagar. De första sjukdomstecknen är hög feber som kan gå upp till 41° C, snart efterföljd av och djup torr hosta. Klart näsflöde, som ibland övergår till gult och tjockt näsflöde, kan förekomma. Lymfknutona mellan ganascherna kan bli förstorade och muskelsmärtor och ödem (vätskeansamling) i benen kan förekomma. Graden av symptom kan variera beroende på virustyp och individens immunstatus. Sjukdomen kan påverka prestationen under lång tid hos hästar som är ovaccinerade. Även vaccinerade hästar kan bli sjuka, men sjukdomen brukar då uppträda i mildare form.

Vaccinproducenterna rekommenderar grundvaccinering från 6 månaders ålder. Grundvaccineringen består då av tre doser, där tiden mellan första och andra tillfället är 4-6 veckor och därefter en tredje injektion efter 5-7 månader. Därefter bör revaccinering ske årligen. Revaccineringsintervallet bör övervägas utifrån det smittpress som hästen beräknas få. För hästar som befinner sig i miljöer med moderat till stor smittorisk är det önskligt att revaccinering sker med sex månaders intervall.