En sommarhälsning

Hej!

Nu är vi mitt uppe i betesperioden och vi har på kliniken märkt en kraftig ökning av antalet hästar som drabbas av fång.

Pga. av detta vill vi passa på att informera om EMS (Equine metabolic syndrom).

Detta innebär att när hästen får i sig ffa. lättlösliga kolhydrater stiger insulinet i blodet mer än normalt. I många fall får dessa hästar mycket höga nivåer av insulin.

Forskning har visat att upprepade höga insulinnivåer kan vara en utlösande faktor till fång.

Orsaken till att EMS utvecklas kan vara överutfodring och brist på motion men det finns även normalviktiga hästar som drabbas. Vanligt är att hästarna uppvisar speciella fettansamlingar på nacke, länd och vid svansroten. Ärftliga faktorer spelar roll och vanligast är att ponnyraser och halvblod drabbas.

Diagnosen EMS kan ställas med hjälp av provtagning av hästens insulinnivåer. Hästen ska då ha fastat i ca 12 h. Sedan ger djurägaren / veterinären en uträknad mängd med glykossirap i munnen. Ett blodprov tas ca 60-90 minuter efter glykosgivan. Därefter analyseras bl.a. insulinnivåer. En normal häst får en lindrig stigning av insulinvärdet i blodet efter intag av glukos medan en häst med EMS kan få värden som är mycket höga.

Många hästar som har EMS behöver gå ner i vikt. Enklaste sättet att banta hästen är att ge den ett grovfoder av bra hygienisk kvalité som har ett lågt energivärde/ lågt sockervärde. Hästen behöver minst 1,2 kg torrsubstans grovfoder per 100 kg vikt.  En häst som väger 300 kg ska alltså ha MAX 3,6 kg torrhö. Grovfodret ska delas upp i mindre givor och fördelas under dagen. Bra om höet ges i finmaskigt hönät som med fördel kan hängas i mitten av boxen för att maximera hästens ättid.  Bra om grovfodergivan kan drygas ut / bytas ut med 1 -2 kg halm av god kvalité. Även halmen kan läggas i hönätet och blötas tillsammans med höet.

Hästar som har EMS är känsliga för lättlösliga kolhydrater – för högt intag kan leda till ett fånganfall pga. att insulinnivåerna stiger. För att minska mängden lättlösliga kolhydrater kan hästens högiva läggas i vatten 3 – 4 h innan utfodring, på detta sätt urlakas en del av kolhydraterna. Lättas är att lägga högivan i ett finmaskigt hönät som sänks ner i en tunna med mycket vatten. Efter 3 – 4 h ta upp höet och häll bort vattnet. Hästarna behöver tillskott på mineraler.

Vissa individer behöver extra kraftfoder – viktigt är då att en foderstat beräknas som baseras på ett analyserat grovfoder och ett kraftfoder med lågt kolhydratinnehåll och en högre andel protein. Be din veterinär komma med ett förslag.

Under sommaren varierar mängden lättlösliga kolhydrater mycket i gräset – t.om under dygnet kan variationerna vara stora. Generellt är det mer lättlösliga kolhydrater i gräset en solig morgon efter en kall klar natt. Om hästen ska äta gräs ska den ev. ha en betesreducerare.

Med ökad motion och ett restriktivt intag av kolhydrater kan problemet med höga insulinnivåer och sekundär fång successivt minska.

Har ni misstankar om att er häst kan ha EMS så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er med förebyggande råd och vård.

 

Trevlig sommar önskar vi på Ale Djurklinik!

// vid pennan Lisa Björndal leg vet