Nya rutiner för röntgenavläsning till SKK

Nu måste Du som djurägare gå in och beställa en röntgenavläsning på SKKs hemsida innan vi röntgar hunden:
www.skk.se/bestall-rontgenavlasning

Detta måste göras innan besöket på kliniken, annars kan vi inte utföra röntgenundersökningen.
Mera information finns på:
www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/bestall-rontgenvlasning

Datum: 201007