Besöket

Allmänt
Tag med pass eller vaccinationsintyg och eventuellt försäkringsbrev vid besöket.
Ha ditt djur kopplat eller i bur. Om det finns misstänkt smittorisk, (diarre, klåda, hosta eller kräkningar) anmäl dig i receptionen och låt djuret stanna i bilen tills vi meddelar när du ska ta in ditt djur. 

Försäkring/direktreglering:
Vi kan direktreglera ert veterinärbesök om ni har en gällande försäkring. Ta då med försäkringsuppgifter. Det kostar 100:- att direktreglera det första besöket.

Betalning:
Betalning sker alltid kontant eller med betalkort. (Dock ej American Express)

Vaccination
Tänk på att ta med ert pass eller vaccinationsintyg som vi kan fylla i. 

Provtagning
Beroende på vilken slags provtagning man utför gäller olika saker för fasta och intag av mediciner. Ta reda på vad som gäller för just ditt djur. Rådfråga oss om du är osäker på vad som gäller.

Röntgen
Tänk på att djuret kan behöva komma fastande för vissa undersökningar eller med välfylld blåsa vid andra undersökningar. Rådfråga oss om du är osäker på vad som gäller.

Operation
Då ditt djur kommer att sövas bör den komma på fastande mage och nyrastad. Oftast opererar vi på förmiddagen så djuret lämnas på morgonen. Hemgång sker vid överenskommen tid.