Avlivning

Den svåraste uppgift man har som djurägare är ta beslutet att låta sitt djur somna in. Det är alltid lika svårt att ta farväl av en kär familjemedlem. Självklart får du som djurägare närvara vid avlivningen om du vill. I samråd med dig bestämmer vi hur avlivningen ska gå till för att det ska bli så bra som möjligt för både dig och ditt djur. Vi erbjuder kremering och separatkremering i samarbete med Tortens smådjurskremering.