Poliklinik

På polikliniken sker alla rutinmässiga besök. Vi vaccinerar, undersöker, besiktigar, tar blodprov, klipper klor m.m.