Hästkliniken

FlygfotoVi har ett flertal veterinärer med specialistkompetens i hästens sjukdomar och lång erfarenhet av tävlingshästar i alla grenar. Vi har resurser för såväl avancerade hält- och ryggutredningar som medicinska utredningar och planerade och akuta operationer.

Hästkliniken har ett stationärvårdsstall för hästar som behöver stanna kvar för fortsatt behandling och sjukhusvård. Vi har också två välutrustad klinikbilar som möjliggör hembesök vid såväl akuta sjukdomsfall som för hälsokontroller, tandkontroller och vaccinationer. Kliniken arbetar även mycket med hovrelaterade sjukdomar och har en smedja på kliniken och flera duktiga hovslagare knutna till oss.