Hältutredning

Hältundersökningar är en av de vanligaste undersökningarna här på kliniken.

Är hästen kraftigt akut halt så en fraktur kan misstänkas undersöks hästen direkt vidare med röntgen eller ultraljud. Men det är betydligt vanligare med en låggradig hälta eller rörelsestörning. En noggrann hältundersökning  kan då vara en tidskvävande uppgift.

Undersökningen börjar med en rörelsekontroll och noggrann palpation av ben och muskler. Sedan följer såväl en böjprovsundersökning som en kontroll på volt med longering på olika underlag. Travare undersöker vi ofta på rullmatta för att kunna se rörelsestörningar i högre tempo. Vi använder även Qualisys som ett hjälpmedel i både lättare och svårare hältutredningar, klicka här för att läsa mer om Qualisys.

En ridhäst som har en rörelsestörning som visar sig tydligast under ryttare undersöks med ett ridprov. Vi ser gärna hästens egen ryttare rida men har också möjlighet att prova med vår testryttare.

Såhär långt in i undersökningen har veterinären oftast en misstanke om varifrån smärtan kommer. För att styrka misstanken läggs en ledbedövning eller en nervblockad. Efter en stunds paus så bedövningen får verka upprepas undersökningen med rörelsekontroll, böjprov och ev ridprov/rullmatta. Om bedövningen var på rätt ställe är hästen nu ohalt/smärtfri. Annars kan ytterligare bedövningar behövas innan felet är lokaliserat.

Är hältan lokaliserad till en led undersöks leden vanligen med röntgen för att bedöma prognos och besluta val av behandling. Vi använder såväl med traditionella behandlingsmetoder som Hyaluronsyra och kortison som modernare metoder som IRAP för ledbehandlingar. Är hältan lokaliserad till senor och ligament bedöms förändringen bäst med en ultraljudsundersökning. För att påskynda läkningen av senor och ligament använder vi shockwave eller PRP. Efter behandling och konvalescens rekommenderar vi en förnyad undersökning innan hästen sätts i arbete.