Poliklinik

Vi utreder bl.a. hältor, luftvägsproblem, mag- och tarmproblematik, tandbesvär, ögonsjukdomar och andra medicinska problem.

Kliniken arbetar mycket med hältdiagnostik och har tillgång till två löpargångar, ridbana, ridhus, rullmatta, Qualisys, röntgen och ultraljud. Allt för att kunna ställa rätt diagnos. När hästen undersöks läggs ofta bedövningar för att lokalisera hältan, ofta görs även röntgen eller ultraljud. Tänk på att en hältutredning ofta tar lång tid!

Kliniken är utrustad med videoendoskop för undersökning av bl.a. magsäck och luftvägar. Ibland görs luftvägsutredningar även med endoskopi under ridning eller körning för att undersöka svalgets funktion och orsaker till trötthet eller missljud i rörelse.

Kliniken har även EKG för medicinska utredningar.

Vi gör dräktighetsundersökningar med ultraljud och även övrig stogynekologi. Hästkliniken har semintillstånd och utför semineringar.