Allergi hos häst

Precis som människor kan hästar drabbas av allergi. Vid allergi reagerar hästens immunförsvar på ämnen som finns i deras miljö som normala fall är helt ofarliga och vanligt förekommande.

Det finns flera olika typer av allergier:

  • Insektsallergi – överkänslighet mot saliven hos bitande insekter.
  • Atopi – överkänslighet mot ämnen i miljön tex pollen, kvalster och mögel.
  • Foderallergi – överkänslighet mot komponenter i fodret.

 

Symtom vid allergi

De vanligaste symptomen på allergi hos häst är klåda och hudaffektion men även luftvägsproblem och magtarmproblem förekommer.

Beroende på vad hästen är allergisk mot kan allergin yttra sig som en säsongsbunden problematik eller ge symptom året runt. Vid symptom på allergi måste andra orsaker först uteslutas innan en allergiutredning påbörjas. Klåda kan tex uppkomma av parasiter, bakterieinfektioner eller svamp och om detta är fallet måste en riktad behandling mot dessa åkommor sättas in.

Den vanligaste typen av allergi hos häst är insektsallergi. Detta ger en säsongsbunden klåda och verkar vara predisponerad hos vissa raser där importerade islandshästar är överrepresenterade.

Atopi yttrar sig ofta som klåda över bålen och huvudet. Om hästen är allergisk mot inomhusallergener som tex kvalster, mögel eller epitel så kommer symptomen huvudsakligen då hästarna står uppstallade medan tex pollenallergi ger säsongsbetonad klåda. Många hästar lider dock av överkänslighet mot flera olika allergener och kan ha stora problem året om.

 

Provtagning och allergitest

När hästen är diagnostiserad med allergi och andra hudsjukdomar med likande symptom har uteslutits är nästa steg att ta reda på vilka allergener som orsakar de allergiska symptomen. Detta kan göras genom ett blodprov och/eller ett pricktest.

Blodprovet skickas till ett laboratorium som analyserar mängden av allergenspecifika antikroppar i blodet. Intradermaltest (pricktest) utförs på kliniken och går till så att små mängder av olika allergen injiceras i huden och därefter utvärderas den lokala reaktionen.

 

Behandling av allergi

Den mest effektiva behandlingen av överkänslighet är att helt undvika de saker som utlöser allergin men detta är i de flesta fall inte praktiskt möjligt. Det finns läkemedel som lindrar symptom men dessa åtgärdar inte orsaken.

Den enda behandling som i nuläget finns mot denna typ av allergi är allergenspecifik immunterapi. Målet med behandlingen är att förändra immunförsvarets reaktion så att det blir mindre känsligt för aktuella allergener. När man tagit reda på vilka allergener som orsakar allergin med hjälp av allergitester så kan en särskild skräddarsydd immunterapi tillverkas och hästen kan påbörja sin hyposensibilisering.

Det är individuellt hur en häst svarar på immunterapi men enligt studier blir 60-84% märkbart bättre av behandlingen.

 

Har du en häst med återkommande klåda eller luftvägsproblem eller andra symptom som kan bero på allergi kontakta kliniken för rådgivning och eventuellt utredning. Hjälp finns att få samt att mycket forskning görs på området och nya behandlingar är på väg.

//Lisa Björndal leg. vet. Specialist i hästens sjukdomar