En gratis föreläsning om avmaskning av häst 12/4

Ale Djurklinik i samarbete med Orion Pharma Animal Health bjuder in till en gratis föreläsning gällande avmaskning av häst.

Torsdag 12/4 föreläsare är Eva Osterman-Lind, leg. veterinär, VMD parasitolog på SVA

Plats: Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22 i Nödinge

 

Upplägget är två föreläsningar; en för veterinärmedicinsk personal och sedan en för hästägare.

 

Föreläsning 1 för veterinärmedicinsk personal, anmäl senast 6/4 till: alevet@orionpharma.com 
18.00 – 18.20 Mingel med veterinärmedicinsk personal och lättare förtäring

18.20 – 18.30 Lars Carlsson Orion Pharma, Produktinformation Cydectin, Equip och Domosedan

18.30 – 19.30 Eva Osterman Lind, SVA Avmaskning häst

 

 

Föreläsning 2 för hästägare, anmäl senast 6/4 till: alehast@orionpharma.com 
19.30 – 20.00 Mingel med hästägare samt fika

20.00 – 21.00 Eva Osterman Lind, SVA, Avmaskning häst

 

Meddela ev. specialkost till lars.carlsson@orionpharma.com