Personal

Kristina ”Kicki” Ghosal

Veterinär


Karin Landin

Leg. Veterinär 
 
Karin tog examen 1981 och påbörjade då en anställning som klinikveterinär med kirurgisk inriktning på smådjursavdelningen på Helsingborgs djursjukhus. 1986 flyttade hon till Jämtland Härjedalen för att som nybliven förälder fortsatt arbeta med företrädesvis smådjur på distriktsveterinärstationen i Hede. Fram till 1999 utvecklade Karin omfattningen av denna verksamhet succesivt vilket gjort Hedekliniken erkänd och uppskattad, inte minst i jakthundskretsar. Sedan år 1999 har Karin varit privatpraktiserande på egen klinik parallellt med konsultuppdrag på ett flertal olika djurkliniker såsom Blå Stjärnan i Göteborg, Ale Djurklinik i Nödinge, Östersunds Djursjukhus, Ejra Djurklinik i Östersund och Varekils Djurklinik på Orust.

Familjen har nu flyttat till Ljungskile varför det tidigare väl fungerande samarbetet med Ale Djurklinik har återupptagits.
Karins fritidsintressen är hundträning, skidåkning och inte minst hästsport, de egna hästarna är uppstallade i Stenshult i närheten av bostaden.


Pia Wigren Olsson

Leg Djursjukskötare
Pia började sin bana inom djursjukvården 1985 och har tjänstgjort inom flera stora aktörer såsom Blå Stjärnan och Evidensia. 
Pia har arbetat på djursjukhus och djurkliniker sedan 1985 med varierande arbetsuppgifteroch och blev legitimerad 2012.

Hon har under många år arbetat på hudavdelningen på Blå Stjärnans Djursjukhus därav intresse för smådjur med hudlidande och även på laboratorium. Pia tjänstgör även som narkossköterska och tar hand om våra smådjur när de vaknar upp efter narkos.


Karin Palmqvist

Leg. Djursjukskötare

Karin började sin karriär inom djursjukvården på Ale Djurklinik 1998. Hon har sedan arbetat på djurkliniken i Mölndal, Göteborgs djurklinik och djurklinikerna.se (numera Evidensia). Hon kom tillbaka till Ale Djurklinik i augusti 2013. Hon har arbetat mycket på operation tidigare men trivs bäst med varierade arbetsuppgifter och ha den kundkontakten som arbetet på en mindre klinik innebär. Karin bor i kommunen med man, två barn och hunden Chili. På fritiden är det förutom familjen och hunden, hästar och båtar som hägrar.


Liza Bidner

Leg. Veterinär
Liza tog veterinärexamen i Uppsala 2005. Hon har under åren bla arbetat på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, Hästsjukhuset Strömsholm och Sundbyholms Hästklinik. Liza började jobba på Ale Djurklinik 2009 och jobbar på både hästavdelningen och smådjuravdelningen. På hästsidan är hennes främsta intresse hältutredningar, hovsjukdomar, neurologi och luftvägssjukdomar.

På fritiden är det familjen som gäller och djuren; en häst och två katter.