Personal

Kristina ”Kicki” Ghosal

Veterinär


Pia Wigren Olsson

Leg Djursjukskötare
Pia började sin bana inom djursjukvården 1985 och har tjänstgjort inom flera stora aktörer såsom Blå Stjärnan och Evidensia. 
Pia har arbetat på djursjukhus och djurkliniker sedan 1985 med varierande arbetsuppgifteroch och blev legitimerad 2012.

Hon har under många år arbetat på hudavdelningen på Blå Stjärnans Djursjukhus därav intresse för smådjur med hudlidande och även på laboratorium. Pia tjänstgör även som narkossköterska och tar hand om våra smådjur när de vaknar upp efter narkos.


Karin Palmqvist

Leg. Djursjukskötare

Karin började sin karriär inom djursjukvården på Ale Djurklinik 1998. Hon har sedan arbetat på djurkliniken i Mölndal, Göteborgs djurklinik och djurklinikerna.se (numera Evidensia). Hon kom tillbaka till Ale Djurklinik i augusti 2013. Hon har arbetat mycket på operation tidigare men trivs bäst med varierade arbetsuppgifter och ha den kundkontakten som arbetet på en mindre klinik innebär. Karin bor i kommunen med man, två barn och hunden Chili. På fritiden är det förutom familjen och hunden, hästar och båtar som hägrar.


Liza Bidner

Leg. Veterinär
Liza tog veterinärexamen i Uppsala 2005. Hon har under åren bla arbetat på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, Hästsjukhuset Strömsholm och Sundbyholms Hästklinik. Liza började jobba på Ale Djurklinik 2009 och jobbar på både hästavdelningen och smådjuravdelningen. På hästsidan är hennes främsta intresse hältutredningar, hovsjukdomar, neurologi och luftvägssjukdomar.

På fritiden är det familjen som gäller och djuren; en häst och två katter.