Laboratorium

Vi har ett eget laboratorium där vi utför många blodanalyser, samt mikroskoperingar av t ex hudskrap och kroppsvätskor. Det innebär att vi snabbt får provsvar och kan sätta in rätt behandling. Vissa prover måste dock skickas till speciallaboratorium för analys.